Schoolgids

De basisschool is een stukje van je leven.
Voor de kinderen en voor u.
Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. 
U vertrouwt uw kind een groot deel van de dag toe aan de zorg van leerkrachten van de basisschool. In totaal gemiddeld 8.000 uur. Een school kiest u daarom heel bewust.
 
Scholen verschillen steeds meer. Dat maakt het kiezen moeilijk. Daarom vraagt de overheid aan basisscholen om een schoolgids te maken. Die gids dient ouders te helpen bij het bewust kiezen van een basisschool. De schoolgids geeft veel praktische informatie over de school. Hierin komen echt belangrijke zaken aan de orde. Zoals de kwaliteit van de school en over wat uw kind leert; waarom en op welke manier.
 
In onze schoolgids leggen wij ook verantwoording af over onze manier van werken en maken duidelijk wat ouders van ons mogen verwachten.
De schoolgids is bedoeld voor ouders van kinderen van onze school én voor ouders van toekomstige leerlingen.
 
Jaarlijks wordt een actuele schoolgids uitgegeven. Wijzigingen in de schoolgids worden eerst vastgesteld in de medezeggenschapsraad.
 
We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Vanzelfsprekend bent u altijd welkom voor een toelichting.

Klik hier voor onze schoolgids 2023- 2024