Ons onderwijs

Iedereen telt mee!
 
De Rietput is een openbare school waar kinderen zich veilig en gelukkig kunnen voelen en iedereen welkom is. Wij zijn een school waar onze leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen en waar ouders hun kinderen met een vertrouwd gevoel naar toe kunnen laten gaan. Elk kind telt bij ons mee!
 
Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
De zelfstandigheid zie je terug in het taakgericht werken. Kinderen worden gestimuleerd om zelf oplossingen te zoeken, zelf na te denken en zo nodig zelf hulp te vragen. De leerkracht begeleidt en stuurt. De kinderen plannen vooraf hun taken en houden zelf bij welke taken ze gedaan hebben. De kleuters doen dat op een groot planbord. De kinderen in de andere groepen werken met een taakbrief. In de taakbrief wordt per leerling gekeken welke differentiatie er per vak nodig is. Zo werken alle kinderen verder op hun eigen niveau. 
Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk en zijn er verantwoordelijk voor dat alle taken aan het einde van de dag of week af zijn. Behalve verantwoordelijk voor hun werk, zijn kinderen ook verantwoordelijk voor elkaar en voor het materiaal. Om dit te bereiken zijn er duidelijke afspraken nodig.
Het team heeft vastgesteld welke afspraken en regels op school gebruikt worden. Deze afspraken gelden voor groep 1 t/m groep 8. Uiteraard zit er ook een opbouw in. Jonge kinderen hebben behoefte aan andere afspraken dan de oudsten. Gelijke afspraken zorgen voor duidelijkheid en continuïteit. De afspraken zijn dus niet afhankelijk van de leerkrachten. Voor kinderen is dit prettig. Het team is duidelijk en stelt heldere grenzen.
 
Samen ben je sterk
Luisteren naar elkaar, respect hebben voor elkaar en sociale vaardigheden opdoen, vinden wij belangrijk. Door met alle kinderen samen te werken, leren kinderen om te gaan met verschillen, want niet iedereen is hetzelfde, maar iedereen telt wel mee!
Naar elkaar luisteren en respect voor elkaar, is bepalend voor hoe we met elkaar omgaan.
 
Resultaten
We houden de ontwikkeling van de kinderen nauwlettend in de gaten (observaties en toetsen). Indien noodzakelijk bieden we extra hulp aan kinderen die moeite hebben met de leerstof. Maar ook extra uitdaging aan meer begaafde kinderen. Wij proberen de ondersteuning zoveel mogelijk binnen de klas te houden. De intern begeleider ondersteunt de leerkrachten om de juiste ondersteuning te bieden.

Openbaar onderwijs
Op onze school is iedereen welkom. Uw eigen maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond hoort bij u en bij ons mag u zijn wie u bent. We hebben geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplichten u dus ook niet om u aan te passen. Op school creëren wij een omgeving waar iedereen begrip heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling en zijn we nieuwsgierig naar elkaar.