Ouderraad


Onze school heeft een enthousiaste en actieve Ouderraad (OR). De rechten, plichten en afspraken binnen de OR zijn beschreven in eigen statuten en een huishoudelijk reglement.
Het doel van de OR is om onze kinderen een leuke schooltijd te bezorgen door mee te denken en mee te doen met verschillende activiteiten. Ze organiseren activiteiten, in samenwerking met het team, zoals Sinterklaas, Kerst, jaarafsluiting en nog veel meer. Ze zijn een klankbord voor ouders en team en ondersteunen de Medezeggenschapsraad.
De OR overlegt gemiddeld 1 keer per maand, bij activiteiten (in kleinere commissie) frequenter. Daarnaast is er 1 keer per jaar een jaarvergadering voor de leden waarin niet alleen terug gekeken wordt maar ook naar de toekomst wordt gekeken. De OR heeft een eigen budget wat o.a. ingezet wordt om leuke activiteiten te bekostigen. Hiervoor wordt van de ouders een (vrijwillige) bijdrage van € 25,00 per kind gevraagd. In het begin van elk schooljaar krijgt u hier bericht van.

De OR blijft graag met u in contact, de vergaderingen zijn openbaar.
( contactpersoon: lvanwasbeek@o2a5.nl )