BSO

BSO – buitenschoolse opvang
In 2006 heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen waarin staat dat de besturen verplicht zijn om voor en naschoolse opvang te regelen. Dit is de zogenaamde BSO.
De gezamenlijke openbare en christelijk basisscholen in Lingewaal, waartoe ‘De Rietput’ behoort, heeft vooralsnog gekozen voor het makelaarsmodel. Dit betekent dat u als ouder zelf kiest of u gebruik wilt maken van de buitenschoolse opvang en voor welke organisatie u kiest. Het bestuur heeft een contract getekend met drie organisaties. Deze organisaties verplichten zich om te voldoen aan de wettelijke eisen. Indien u een keus maakt kunt u er op vertrouwen dat uw kind in goede handen opgevangen wordt.
De diverse medezeggenschapsraden hebben een positief advies gegeven omtrent de BSO voor onze scholen. Voor alle duidelijkheid is het volgende de taak van de ouder:
U gaat zelf in overleg met de BSO, bepaalt in overleg met de BSO of er een goede opvangplek is, tekent zelf een contract en bent uiteraard zelf verantwoordelijk voor betalingen.

Taak van de school: U op weg te helpen bij een keuze voor de BSO.
 

 Met de volgende organisaties hebben we een contract getekend, wat aangeeft dat we ouders desgevraagd informatie verschaffen over:
 
  • Algemene opvang (kinderdagverblijf):
Hummeltjeshoeve
Groeneweg 20
4161 BK Heukelum
Tel. 0345 519675 (kantoor)
Tel. 0345 521961 (kdv)
info@dehummeltjeshoeve.nwww.dehummeltjeshoeve.nl
 
 
  • Buitenschoolse opvang (BSO)
De Koele Kikkers
Prins Bernhardstraat 1
4161 AL Heukelum
Tel. 06 11330124
Tel. 0345 519675 (kantoor)
info@dehummeltjeshoeve.nl
www.dehummeltjeshoeve.nl
 
  • Peuterspeelzaal (kinderdagverblijf):
’t Krakelingetje 
Leijenburgplein 2a,
4161 AR Heukelum
Tel. 0345 519675 (kantoor)
Tel. 0345 617148 (kdv)
info@dehummeltjeshoeve.nl
www.dehummeltjeshoeve.nl