Missie en visie

Als school proberen we een afspiegeling te zijn van de samenleving. Een samenleving die openstaat voor iedereen en ieders opvattingen en denkbeelden, als deze passen in de huidige normen en waarden.
In onze visie komt duidelijk naar voren hoe wij met elkaar omgaan op onderwijskundig en sociaal gebied. Deze is weer terug te vinden in de methodes en werkwijzen die we op school toepassen.
                                                 
                                                                     De Rietput “iedereen telt mee”

Bekijk in onderstaande link, hoe onze missie en visie er uitziet!

Missie en visie