Aanmelden

Procedure 4 jarigen
Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een inschrijfformulier en een intakeformulier. 
Enkele weken voor de eerste schooldag neemt de groepsleerkracht van groep 1/2 contact met u op over het "wennen" op school. Kinderen wennen maximaal vijf dagdelen in de twee weken voordat ze vier jaar worden. Kinderen die in juni, juli of augustus vier worden, beginnen meteen na de zomervakantie. Zij zullen voor de zomervakantie uitgenodigd worden voor een wenuurtje in hun nieuwe groep. 

Procedure 5 jarigen of ouder
Er zijn ook kinderen, die vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, bij ons op school komen in een hogere groep dan groep 1. Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u een inschrijfformulier.
Wij nemen na aanmelding contact op met de vorige basisschool om wat  informatie in te winnen. We ontvangen van de vorige basisschool gegevens (toetsresultaten, gebruikte methodes, e.d.). Wij kunnen met deze gegevens ons onderwijs optimaal afstemmen op de behoefte en mogelijkheden van uw kind. 
Er wordt met ouders een afspraak gemaakt over de eerste schooldag. Vaak is het prettig om alvast een dagje te wennen in de klas. Dit kan na overleg met de groepsleerkracht georganiseerd worden. 

Uiteraard is het verstandig om eerst even contact op te nemen voor een gesprek en rondleiding. 
rietput@o2a5.nl
0345-618210


Intakeformulier