Ons team


 

    Ben Kennedie 
          

    Clusterdirecteur                                  
    bkennedie@o2a5.nl
 

   Yvonne de Kreij
   
IB'er
    ydekreij@o2a5.nl
   
   Els van den Heuvel 
   
groepsleerkracht
    groep 1/2 > maandag, dinsdag, woensdag
    evandenheuvel@o2a5.nl

    Wolmet van der Lingen 
     groepsleerkracht
     groep 1/2 > donderdag, vrijdag
     extra ondersteuning > woensdag
    wvanderlingen@o2a5.nl

    Priscilla Verheul
    groepsleerkracht
    groep 3/4  > maandag, dinsdag, donderdag
    pverheul@o2a5.nl

    Nathalie Linthout 
    groepsleerkracht
    groep 3/4  > woensdag, vrijdag
    extra ondersteuning> donderdag
    nlinthout@o2a5.nl

     Hillie Wassink 
     groepsleerkracht
     groep 5/6 > maandag en vrijdag
     hwassink@o2a5.nl
              
      Jolanda van Gelderen 
      groepsleerkracht
      groep 5/6 > dinsdag, woensdag, donderdag
      jvangelderen@o2a5.nl
     
       Lilian Diem
       groepsleerkracht
       groep 6/7 > dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
       ldiem@o2a5.nl

        Nia Land 
       
groepsleerkracht
        groep 6/7 > maandag
        groep 8 > woensdag, donderdag, vrijdag 
        nland@o2a5.nl

       Corina Mijs  
        groepsleerkracht
        groep 8 > maandag, dinsdag 
        extra ondersteuning > woensdag
       cmijs@o2a5.nl