Jaarplan


Het jaarplan geeft in grote lijnen een overzicht van de voornemens, plannen in het schooljaar 2016 -2017 en een korte evaluatie van voorgaand schooljaar. Het is een uitwerking van komend schooljaar op basis van wat in het schoolplan 2015-2019 als ontwikkeling op de school is weergegeven.

Klik hier voor het jaarplan.