Optreden

De afgelopen 6 weken hebben de kinderen muziekles gekregen van muziekdocent Marlous Luijten. 
TIjdens deze lessen zijn ritmes klappen, zingen en zelfs een eigen lied maken aan bod gekomen.
We hebben de lessencyclus afgesloten met een optreden voor elkaar, ouders, opa's en oma's enz.
Het was best even spannend om voor zoveel publiek op te treden, maar de kinderen hebben het super gedaan!
Verderop in het schooljaar komt juf Marlous nog een reeks muzieklessen geven.