groep 7/8
juf Corina en juf Nia

 
Welkom in groep 7/8
Welkom op de pagina van groep 7/8.
Wij zitten met 28 kinderen in de klas namelijk:
Groep 7 Groep 8 Groep 8 Groep 8
Sterre Zakaria Ruby Niels
Simon Sterre Rowan Otto
Juan Tristan Katie Tjenza Yassine
Feline Rick Floris Karlijn
Lynn Minke Lucas Dirk
Ralf Sam Elles Cynthia
Isa Noé Stella Oliwier
 
Praktische informatie:
Juf Lizette is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Nia is er op donderdag en vrijdag
 
Gymnastiek: maandag en donderdag (tas mee en haren vast!)
 
Leren: elke maand zijn er toetsen die ook thuis geleerd kunnen worden zoals aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, naut en Engels. De data zullen in de kalender gezet worden en staan op het bord in de klas.
Daarnaast maken we natuurlijk ook de toetsen en van taal, spelling en rekenen!
 
Weektaak:
In de klas werken we aan onze weektaak. Dat wil zeggen dat we onze ochtendtaak altijd proberen af te maken en vervolgens aan ons extra werk mogen gaan. Dit kan hulp, maar ook extra uitdaging zijn. De weektaak moet op vrijdag ingeleverd worden.
 
Huiswerk:
Rekenen (redactiesommen)/taal/spelling. Informatie volgt zodra we hiermee starten\
 
 
Lezen/boekverslag/boekbespreking:
In de klas lezen we elke dag een stuk uit ons leesboek (je mag er altijd een zelf meenemen!). Het boekverslag en de boekbespreking vormen daar ook een onderdeel van.
 
Werkstuk/spreekbeurt/presentatie:
Ook dit jaar gaan we aan de slag met het maken van een werkstuk. Na beoordeling hiervan gaan de kinderen een spreekbeurt met presentatie voorbereiden. (We oefenen al heel vaak met korte presentaties!).
 
Zijn er nog vragen dan kunnen jullie ons altijd opzoeken of bereiken per e-mail of telefoon.