Welkom
OBS 'de Rietput' is de openbare basisschool in Heukelum. Er zitten ruim 150 leerlingen op school, verdeeld over 6 groepen.

Onze leerlingen komen uit Heukelum, Spijk, het buitengebied en Leerdam.
De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan 23 uur naar school en de leerlingen van groep 5 t/m 8 26 uur. Zo halen we ruimschoots het wettelijk vastgesteld aantal uren.
We beginnen 's morgens om 08.45 uur en hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. Daarna is er 's middags ook nog les van 13.00 tot 15.15 uur. Alle leerlingen hebben woensdagmiddag vrij.
De school is gevestigd op één locatie. In het schoolgebouw hebben we een inpandig speellokaal voor de kleutergroepen, een handvaardigheidsruimte en een grote hal voor diverse activiteiten.
Op school werken 10 vaste leerkrachten, één van de leerkrachten is ook Intern Begeleider. Daarnaast worden we ondersteund door een administratief medewerker en een conciërge. Binnen het team hebben verschillende leerkrachten zich gespecialiseerd in bijvoorbeeld ICT of interne zorg.
De school werkt vanuit haar visie volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbij we in de dagelijkse praktijk erg veel rekening houden met verschillen in aanleg, talent en mogelijkheden van leerlingen.
Het onderwijs heeft een duidelijk adaptief karakter. ‘De Rietput’ is een basisschool, waarvan het team volledig achter het uitgangspunt "Iedereen telt mee" staat. Een school die toegankelijk is voor alle leerlingen, ongeacht geloofsovertuiging, afkomst en ras.
Het bijbrengen van geldende normen en waarden, besef bijbrengen dat we onderdeel zijn van de maatschappij en het leren van sociale vaardigheden zijn taken, waarmee de school zich heel bewust bezig houdt.
Hoe we ons onderwijs de eerstkomende jaren vorm willen geven hebben we geformuleerd in onze visie en ambitie. Hier hebben we met het team een aantal strategische doelen gekoppeld.
We gaan een doorgaande lijn invoeren door de school voor zelfstandiger werken. Bij de kleuters werken we met planborden, verder werken we met dag- en weektaken voor extra werk en maken instructietafels deel uit van  de klas, voor leerlingen met extra instructiebehoefte. Het vak Engels wordt gegeven van groep 1 t/m 8.
'De Rietput' maakt deel uit van een groot bestuur van openbare scholen in deze regio, O2A5 ( openbaar onderwijs Alblasserwaard en Vijheerenlanden). 26 Scholen met 29 locaties, ruim 2700 leerlingen en 300 leerkrachten werken samen op diverse gebieden.