Medezeggenschapsraad


Medezeggenschap van ouders bij school en onderwijs is van groot belang. De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten twee ouders en twee leerkrachten in. Ouders en leerkrachten hebben een gemeenschappelijk belang; de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs.

Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van de stichting O2A5. Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook deze schoolgids. De vergaderingen zijn openbaar.


Klik hier voor het jaarverslag van 2015- 2016.