groep 3/4
juf Nathalie en juf Priscilla

 
Valentijn
Heeft u ook post gehad? De kids hebben erg hun best gedaan en lieve kaartjes gemaakt.  

Letterfeest
Vanmiddag hebben we met groep 3 een letterfeestje gehouden, omdat we alle letters hebben geleerd!
Om te laten zien dat we alle letters kennen, zijn we begonnen met letterbingo. 
Vervolgens hebben we gezongen en gedanst op het maan- roos- vis lied (op de melodie van do-re-mi)
In circuitvorm hebben we verschillende spelletjes gespeeld, van letterkwartet en memory tot het zelf maken van zinnen op de letterdoos.
Tot slot het letterdiploma ontvangen! 
Wat zijn we trots!! yes

       

Sinterklaas
Onder het kopje foto's op onze groepspagina kunt u de foto's bekijken van de gymles en de overige foto's van het bezoek aan het Sinterklaashuis en de Sinterklaasviering.

Spelend leren
Het was heerlijk weer vanmiddag. Wat doe je dan? Inderdaad, lekker naar buiten om te leren.
De kinderen van groep 3 kregen steeds een woord en moesten luisteren welke letter ze vooraan hoorden en
renden vervolgens steeds naar de letter.
 


De kinderen van groep 4 zijn bezig geweest met keersommen. In tweetallen hebben ze de som met behulp van een getallenlijn uitgerekend.
   

Koek
Vandaag hebben de kinderen van groep 3 het woordje koek geleerd.
Ze hebben het woordje koek op een koek mogen schrijven voor zichzelf en een kind uit groep 4.
Aan het eind van de middag hebben we de koeken lekker opgegeten.

     

  

Hockey
De afgelopen 2 gymlessen hebben de kinderen les gehad van meester Dave.
Meester Dave werkt voor Welzijn West Betuwe en laat de kinderen enkele keren per jaar kennis maken met verschillende sporten.
Dit keer stond hockey op het programma.
De kinderen waren erg enthousiast en hebben actief meegedaan.


 


 

Welkom in groep 3/4
Welkom in groep 3/4

In onze groep zitten 25 leerlingen.
Voor de leerlingen van groep 3 staat leren lezen en rekenen centraal dit jaar. 
Met schrijven worden de schrijfletters aangeleerd.  
Lessen Engels krijgen de leerlingen aan de hand van een thema.
Tijdens de muzieklessen, crealessen en tekenen kunnen de leerlingen hun creativiteit kwijt.

Groep 4 krijgt er naast "rekenen" en "taal" ook nog Spelling, Nieuwsbegrip en Estafette lezen bij.
Bij "schrijven" staan de hoofdletters centraal. Ook komt het leren van de tafels aan bod dit jaar.

De komende tijd houden we u  via deze pagina verder op de hoogte over de gebeurtenissen in onze klas.