Ons team


 


    Claas van Kuilenburg en Jan Hoeksema                    
    aanspreekpunt, directie                                    
    directie@obsderietput.nl
 

   Yvonne de Kreij IB'er/groepsleerkracht
   IB > maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
   

   Els van den Heuvel groepsleerkracht
  
   groep 1/2 > maandag, dinsdag, woensdag


   Priscilla Verheul groepsleerkracht
 
   groep 1/2 > donderdag, vrijdag
   groep 5/6 > maandag

  Nathalie Linthout groepsleerkracht
 
  groep 3 > maandag, donderdag, vrijdag


  Wolmet van der Lingen groepsleerkracht
 
  groep 3 > dinsdag, woensdag
  groep 5/6 > vrijdag

    Hillie Wassink groepsleerkracht
   
    groep 4/5 > dinsdag, donderdag, vrijdag

              
                  Jolanda van Gelderen groepsleerkracht
                  
                  groep 5/6 > dinsdag, woensdag, donderdag

 lilian-diem Lilian Diem  groepsleerkracht
  

  groep 6/7 > dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag


  Nia Land groepsleerkracht
  
  groep 4/5 > maandag, woensdag
  groep 8 > donderdag, vrijdag 
 

  Corina Mijs groepsleerkracht
  
  groep 8 > maandag, dinsdag, woensdag