groep 3/4
juf Nathalie en juf Priscilla

 
Welkom in groep 3/4
Welkom in groep 3/4

In onze groep zitten 25 leerlingen.
Voor de leerlingen van groep 3 staat leren lezen en rekenen centraal dit jaar. 
Met schrijven worden de schrijfletters aangeleerd.  
Lessen Engels krijgen de leerlingen aan de hand van een thema.
Tijdens de muzieklessen, crealessen en tekenen kunnen de leerlingen hun creativiteit kwijt.

Groep 4 krijgt er naast "rekenen" en "taal" ook nog Spelling, Nieuwsbegrip en Estafette lezen bij.
Bij "schrijven" staan de hoofdletters centraal. Ook komt het leren van de tafels aan bod dit jaar.

De komende tijd houden we u  via deze pagina verder op de hoogte over de gebeurtenissen in onze klas.